BRU ZANE MEDIABASE
Risorse digitali sulla musica romantica francese

Louis Diémer (photographie dédicacée à Paola Sampieri)

Data

1904