BRU ZANE MEDIABASE
Risorse digitali sulla musica romantica francese

Photographie de Louis Diémer dédicacée à Paola Sampieri (1904)

Data

1904